PlodySlunce.cz

+420 518 606 018 Registrace pro velkoobchod

Reklamace

V případě reklamace je nutné nám produkt v originálním obalu bez zbytečného odkladu doručit společně s kopií dokladu o nákupu reklamovaného výrobku (eventuálně s dokladem o zaplacení produktu) a s řádně vyplněným reklamačním listem ↓(ke stažení zde)↓. Následně bude reklamovaný produkt posouzen reklamačním oddělením a na základě toho vám bude vydán Reklamační protokol s vyjádřením o uznání či zamítnutí reklamace. Lhůta po vznesení reklamace je 14 dní. Reklamace zasílejte na adresu: NATURAL PACK group s.r.o., Starovice 693 01, Starovice 320 Bez potřebných náležitostí společnost NATURAL PACK group s.r.o. není povinna reklamační případ převzít a tím bude považován za neoprávněný. Záruční doba je v případě potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, kromě případu, kdy je to nezbytně nutné pro zjištění vady.