Obchodní podmínky

Objednávka je jednostranný právní úkon odběratele (kupujícího) adresovaný dodavateli. Jedná se o návrh kupní smlouvy. Sestavením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami dodavatele a že s nimi souhlasí. Zároveň vyslovuje souhlas s archivováním svých osobních dat a informací o učiněných objednávkách.  Všechny přijaté objednávky jsou považovány za závazné. Objednávky lze podat jedním z následujících způsobů:

 1. prostřednictvím objednávkového formuláře na www.plodyslunce.cz
 2. e-mailem na adresu info@naturalpack.cz
 3. osobně

Každá objednávka musí obsahovat následující údaje:

 1. jméno, příjmení a přesnou adresu odběratele včetně telefonu (kvůli doručení balíku)
 2. dodací adresu zboží, pokud se liší od předchozí adresy
 3. přesný popis zboží včetně kódu (uvedeného u konkrétního zboží v e-shopu www.plodyslunce.cz)
 4. způsob odběru
 5. způsob platby

Dodavatel zasílá potvrzení objednávky e-mailem. Potvrzení obsahuje kontaktní údaje, přesný popis a počet objednaného zboží, přesnou cenu, způsob přepravy a dohodnutý způsob placení a kód objednávky, jež slouží ke sledování objednávky. V případě, že odběratel neobdrží potvrzení své objednávky, je nutné kontaktovat dodavatele za účelem zjištění, proč nebyla objednávka potvrzena.
Cena uvedená v potvrzení objednávky je konečná. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny v případě náhlé změny kurzu či nákupních cen zboží. O této skutečnosti bude odběratel neprodleně informován a lze to považovat za důvod ke zrušení objednávky ze strany odběratele. Objednávku lze zrušit v následujících případech:

 1. požadované zboží není na skladě a odběratel nesouhlasí s nabídnutou náhradní variantou zboží ani s prodlouženou dobou dodání
 2. změnila se dohodnutá cena zboží v důsledku náhlé změny aktuálního kurzu či nákupních cen zboží  a odběratel se změnou ceny nesouhlasí

Na všechny objednávky je pohlíženo jako na závazné a je s nimi nakládáno rovnocenně při doručení jakýmkoliv výše popsaným způsobem. Vlastnické právo přechází na odběratele zaplacením plné částky za zboží a jeho převzetím. Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem společnosti Natural Pack group s.r.o.

Společnost Natural Pack group shromažďuje se souhlasem zákazníka jeho osobní údaje, a to jméno a příjmení/firmu, adresu/ adresu sídla/místa podnikání, telefonní kontakt a e-mailové spojení. Tyto údaje vyžaduje pouze pro zpracování objednávky a v žádném případě je neposkytuje žádné třetí osobě.

PLATBY A DOPRAVA ZBOŽÍ

Platby a doprava Česká republika:

Platby za zboží lze realizovat jedním z těchto způsobů:

1.HOTOVĚ PŘI OSOBNÍM ODBĚRU

2.NA DOBÍRKU PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI – Pouze u služeb: DPD kurýr, ČP balík do ruky, PPL kurýr

3.PŘEVODEM NA ÚČET DODAVATELEdodavatel upozorňuje odběratele, že zboží je expedováno až po připsání částky na účet dodavatele! (pro rychlé vyřízení objednávky tedy doporučujeme volit raději platbu na dobírku). Pokud nebude objednávka uhrazena do 7 pracovních dnů, bude objednávka automaticky stornována.

Údaje pro bankovní převod v CZK:

Název účtu: NATURAL PACK GROUP s.r.o.

Číslo účtu.: 271730478 / 0300

IBAN: CZ85 0300 0000 0002 7173 0478

Jako variabilní symbol slouží číslo objednávky.

4.POMOCÍ ONLINE PLATEBNÍ BRÁNY PAYU

Objednané zboží expeduje dodavatel do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky, pokud není domluveno jinak. Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení uváděné dodací lhůty v případě nečekaných komplikací bránících včasné vyřízení objednávky. V tomto případě bude odběratel upozorněn a tato skutečnost může být důvodem ke zrušení objednávky ze strany odběratele.Objednané zboží odběratel obdrží jedním z těchto způsobů:

UPOZORŇUJEME ZÁKAZNÍKY, ŽE MAX. VÁHA JEDNÉ ZÁSILKY (BALÍKU) JE 25 KG. PŘI PŘESAHU TÉTO VÁHY JE CENA DOPRAVY AUTOMATICKY NAVÝŠENA. KOMPLETNÍ CENÍK DOPRAVY NALEZNETE KE STAŽENÍ ↓ZDE↓

1.OSOBNĚ V PROVOZOVNĚ HUSTOPEČE / viz. kontakty /: Zdarma – od 7:00 do 15:00 Po – Pá

2.POMOCÍ PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI DPD

 • DPD Kurýr – 78 Kč (dobírka 25 Kč -> 103Kč) Doručení zásilky na zadanou adresu v objednávce. Platba je možná dobírkou nebo převodem.
 • DPD ParcelShop – 70 Kč (Dobírkou platit nelze) Doručení na odběrné místo, které si zákazník zvolí v procesu objednávky. POKUD SI ZÁKAZNÍK NEVYZVEDNE OBJEDNÁVKU DO 7 PRACOVNÍCH DNÍ. BUDE OBJEDNÁVKA ZASLÁNA ZPĚT! Platba je možná přes PayU nebo převodem!

Pozn.: Ceny jsou uvedeny pro objednávku do 25 kg.

3.POMOCÍ PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ POŠTA

 • ČP Balík do ruky – 75 Kč (dobírka 36 Kč -> 111 Kč) – Doručení zísilky na zadanou adresu v objednávce. Platba je možná dobírkou nebo převodem.
 • ČP Balík na poštu – 70 Kč (dobírkou platit nelze) – Doručení přímo na poštu, kde si zákazník svoji zásilku vyzvedne. POKUD SI ZÁKAZNÍK NEVYZVEDNE OBJEDNÁVKU DO 7 PRACOVNÍCH DNÍ. BUDE OBJEDNÁVKA ZASLÁNA ZPĚT! Platba je možná přes PayU nebo převodem.

Pozn.: Ceny jsou uvedeny pro objednávku do 25 kg.

4.POMOCÍ PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI PPL

 • PPL Kurýr – 78 Kč (dobírka 25 Kč -> 103 Kč) – Doručení zásilky na zadanou adresu v objednávce. Platba je možná dobírkou nebo převodem.

Pozn.: Ceny jsou uvedeny pro objednávku do 25 kg.

 

Pro zákazníky ze Slovenska: viz. Platby a doprava zde

Dodavatel účtuje při zasílání v rámci ČR přepravné.  Žádné další doručovací poplatky jako balné, pojistné apod. se nepřipočítává. Při zasílání do zahraničí se cena poštovného řídí platným ceníkem konkrétní zásilkové služby, případně se řeší individuálně.

Místem plnění při osobním odběru zboží je místo podnikání, při doručení do domu je to adresa doručení. Objednávka odběratele je splněna okamžikem předání zboží v místě plnění odběrateli nebo dohodnuté přepravní službě a od tohoto okamžiku přechází odpovědnost za zboží (poškození, ztráta) plně na odběratele, případně zástupce přepravní společnosti.

Kupující má povinnost zkontrolovat stav odebraného zboží ihned při převzetí od přepravní společnosti ve smyslu kompletnosti odebráného zboží dle přepravního listu, dále neporušenosti pásky či nepoškozenosti balení a popř. odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky zboží.Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti, musí zákazník řešit přímo s touto přepravní společností, nikoliv se společností Natural Pack group. Společnost Natural Pack group nicméně zajistí nutnou součinnost při reklamaci zákazníka. Z toho důvodu doporučuje společnost Ntural Pack group. podat o jakémkoliv případu poškození nebo nekompletnosti zásilky zboží ve lhůtě bez zbytečného odkladu zprávu společnosti Natural Pack group, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Pokud však zákazník převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a potvrdí svým podpisem převzetí takové zásilky, není možno reklamaci dodatečně uplatnit.

REKLAMACE ZBOŽÍ

V případě reklamace je nutné zboží bez zbytečného odkladu doručit společně s kopií dokladu nákupu reklamovaného výrobku eventuálně s dokladem o zaplacení výrobku, současně s  řádně vyplněným reklamačním listem, do sídla společnosti Natural Pack group. na posouzení oprávněnosti reklamačního případu. Bez potřebných náležitostí společnost Natural Pack group není povinna reklamační případ převzít a tento reklamační případ bude považován za neoprávněný.
Záruční doba je vždy vyznačena na konkrétním výrobku. Po posouzení oprávněnosti reklamace bude zákazník o jejím výsledku vyrozuměn a vyzván k vyzvednutí reklamované věci či finanční náhrady.

Záruka se vztahuje  na materiálové nebo výrobní vady..

VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ

Odběratel má podle zákona (6. odstavec novely občanského zákoníku č.367/2000) právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu (upozorňujeme, že právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu se týká jen zákazníků, kteří neodebírají zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti).
Celý proces se řeší individuálně podle situace, záleží na domluvě dodavatele s odběratelem a s řešením musí souhlasit obě strany. Po vrácení zboží dodavateli obdrží odběratel zpět zaplacené peníze, nebo nový výrobek s vyhovujícími parametry.Při procesu vrácení či výměny zboží musí být dodrženy následující podmínky:

 1. zboží musí být navráceno v původním obalu
 2. ke zboží musí být přiložena kopie zasílané faktury
 3. zboží musí být zasláno jako obyčejný balík, dobírkový balík dodavatel nepřijme

Do balíku s vraceným zbožím je nutné přiložit list s informací, že se jedná o reklamaci, vrácení či výměnu zboží! Při vracení zboží na tento list odběratel napíše i číslo bankovního účtu, na který má být poukázána platba za vrácené zboží. Částka za poštovné se nevrací.

ZÁVĚREČNÁ  UJEDNÁNÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2010. Společnost Natural Pack group s.r.o. je oprávněna obchodní podmínky kdykoliv měnit.